دين و زندگي
گروه آموزشي دين و زندگي استان سمنان
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
طراح قالب


نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

پايه:دوم

نام رشته:كليه رشته ها

نام دبير:خانم ذوالفقاري

 

بسمه تعالي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان سمنان

دبيرستان هاجر

دين و زندگي(2)

 

تاريخ امتحان:خرداد ماه 92

زمان پاسخگويي:75دقيقه

تعداد سوال : 20

تعداد صفحه :3

نمره كتبي :                            نمره شفاهي  :                     جمع :                      حروف:                     امضاء دبير

رديف

سوالات

بارم

1

 

 

عبارات قرآني زير را ترجمه كنيد.

الف) و تَوَكَّلْ عَلَي الحَيِّ الذَي لا يَموتُ.

 

ب) وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرزَخٌ الي يُومِ يُبْعَثونَ.

 

ج)قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبونَ اللهَ فَاتَّبعوني.

 

75/0

 

75/0

 

 

1

2

از هر يك از عبارات قرآني زير يك پيام استخراج كنيد .

الف)يا ايُّها الَّذينَ آمنوا اِسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ و الصَّلاﺓِ.

ب)ولا يُبدينَ زينَتَهُنَّ.

 

5/0

 

 

5/0

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

به سوالات چهار جوابي زير پاسخ دهيد.

بهترين و موثرترين روش دعوت به خير و خوبي ........................ است.

الف) دعوت از طريق رسانه ها و مجلات £      ب) دعوت با سخنراني£       ج)دعوت عملي£       د)دعوت با نماز و گفتگو£ 

براي انجام كدام فريضه تعيين سال لاز م است.

الف)زكات£                        ب)خمس£                     ج)حج£                            د)ماليات£

 

كدام كسب درآمد جنگ با خدا و پيامبر محسوب مي شود ؟

الف)واسطه گري£               ب)مشاركت كار و سرمايه£      ج)ربا £                      د)همه موارد£

 

كداميك از موارد زير روزه را باطل نمي كنند ؟

الف)فرو بردن قسمتي از  سر در آب£  ب)رساندن غبار غليظ به حلق £    ج)قي كردن £    د)دروغ بستن بر پيامبر£

 

1

7

  كداميك از جملات زير صحيح و كدام يك غلط است.

الف) در بعضي از آفريده هاي خداوند خلل و بي نظمي ديده مي شود.             ص£   غ£

ب) در مجازات آخرت تناسب ميان جرم و كيفر وجود دارد .                           ص£    غ£

ج) در دوره ي نوجواني و جواني انسان نياز بيشتري به توكل دارد.                  ص£   غ£

د) زيور آلات خانمها خمس ندارد.                                                                    ص£   غ£

1

8

جاهاي خالي را پر كنيد .

الف) بدون ................... پيوستگي ، ارتباط و هماهنگي در يك مجموعه معنا ندارد اساساً مجموعه داراي نظام شكل نمي گيرد.

ب) چگونگي و نوع پوشش تا حدود زيادي به .................................ملت ها و اقوام بستگي دارد.

 ج) اگر روزه دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد روزه اش .....................

د)اگر انسان از صميم دل كسي را دوست داشته ولي از فرمانش سرپيچي كند اين سرپيچي نشانه ي ....................... است.

1

9

عبارات مناسب را به يكديگر وصل كنيد .

تقوا                                    الف) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةََ اللهِ

روزه                                   ب) تنهي عن الفحشاء و المنكرِ

عزت                                   ج) حفاظت و نگهداري

نماز                                     د) تمرين صبر و پايداري

                                           ه) صلابت و عظمت

1

10

به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد .

زيانكارترين مردم چه كساني هستند ؟

5/0

11

كسي كه با چيز حرامي روزه خود را باطل مي كند كفاره او چگونه است ؟

 

5/0

12

حوادث مرحله اول برپايي قيامت را نام ببريد ؟

 

75/0

13

عفاف را تعريف كنيد .

 

5/0

14

آيا وجود شيطان مانع اختيار انسان در تصميم گيريها مي شود ؟ توضيح دهيد .

 

75/0

15

اسلام براي پوشش زنان چه شرايطي را معين كرده است ؟

 

1

16

به سوالات زير پاسخ تشريحي دهيد .

دو شرط از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر را بنويسيد .

 

1

17

چگونه روياهاي صادقانه ثابت مي كنند كه روح انسان وابسته به جسم نيست؟ توضيح دهيد .

 

75/0

18

ضرورت معاد بر اساس حكمت الهي را توضيح دهيد . (استدلال كنيد)

                                                                                                                                                       

75/0

19

شرايط توكل حقيقي كدامند توضيح دهيد .

 

1

20

چه تفاوتي ميان آراستگي و خودنمايي ظاهري است ؟

 

1

 

موفق و پيروز و سربلند باشيد 

جمع بارم16

[ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 17:19 ] [ گروه آموزشي دين و زندگي ]
درباره وبلاگ

سلام
به وبلاگ گروه معارف استان سمنان خوش آمدید.
امکانات وب
كد ماوس


استخاره آنلاین با قرآن کریم